Rydych yma : Hafan > Cynllunio eich ymweliad > Attyniadau Rheilffyrdd

Attyniadau'n ymwneud a'r rheilffyrdd

Mae'r rheilffordd wedi bod yn rhan bwysig o hanes yr ardal hon - y rheilffyrdd bach yn ogystal a'r brif rheilffordd - yn cludo popeth o fwynau, llechi a lleythi eraill i gludo teithwyr ac ymwelwyr. Mae'r rhan fwyaf ohonynt wedi eu cadw, ac mae'n werth i chi deithio i'w gweld yn ystod eich ymweliad a'r canolbarth.

Mae hefyd ambell berl i'w weld yma fel yr amgueddfa a agorwyd yn ddiweddar yng ngorsaf Borth - cynllun a wireddwyd gan dim o wirfoddolwyr a achubodd y rhannau yna o'r hen orsaf a oedd bellach wedi eu gadael. Mae'n le werth ei weld, a esiampl o sut oedd y lle'n edrych yn ystod oes aur y rheilffordd.

Cliciwch y dolenni isod am fwy o wybodaeth...

Rheilffyrdd bach Canolbarth Cymru

"The Great Little Trains of Wales are a very special way of seeing some of the best scenery in the British Isles. All are narrow gauge steam railways and some have a history spanning well over 100 years. All of them have in common the charm of old-time steam trains with plenty of polished paintwork and brass.

Built in a time less hasty than our own, most originally served to carry Welsh slate from the quarries to the sea. However, no two are the same and they all offer a unique experience of a bygone era.The special attraction of narrow gauge railways lies in their modest size compared with the main line ones and their leisurely speed gives time to take in some of the splendid scenery. Why not take a Virtual Tour of Wales and its narrow gauge railways."

Attyniadau eraill