Rydych yma : Hafan > Amseroedd a thocynnau > Cerdiau teithio ac ati

Prisiau arbennig a cherdiau teithio

Tocyn Tymor:

Mae Trenau Arriva Cymru yn cynnig Tocyn Tymor ar lein ar gyfer pob cwsmer. Mae fersiynau blynyddol, misol ac wythnosol ar gael.

Os ydych yn teithio'n rheolaidd i'r gwaith neu'r coleg, gallwch yn hawdd arbed llawer iawn o arian gyda thocyn tymor. A'r hiraf yw cyfnod y tocyn tymor, y mwyaf yw'r arbediad.

Gellir ond prynu tocynnau tymor hir yng ngorsafoedd lle bo staff. Cofiwch fynd â dau llun maint pasbort gyda chi.

Cliciwch ar y llun i'r chwith i ddefnyddio cyfrifiadur Cyfrifiadur Tocyn Tymor National Rail Enquiries' i weld faint gallwch chi arbed drwy brynu tocyn tymor, neu ffoniwch 0870 9000 7722. Fel arall, gallwch ofyn yn eich swyddfa docynau lleol.

 

Cerdyn Rheilffordd y Cambria

Mae Cerdyn Rheilffordd Cambria yn costio £5 yn unig ac yn cynnig gostyngiad o draean o leiaf yng nghost y rhan fwyaf o docynnau rheilffordd Dosbarth Safonol arferol.

Mae gan ddeiliaid Cardiau Rheilffordd Llinellau Cambria yr hawl i brynu'r rhan fwyaf o docynnau Dosbarth Safonal Hamdden ar gyfer teithiau Pwllheli-Aberystwyth-Machynlleth-Y Drenewydd-Amwythig (gan gynnwys yn ol ac ymlaen i orsafoedd rhwng y mannau hynny).

Mae Cardiau Rheilffordd LLinellau Cambria ar werth yn y gorsafoedd lle mae staff yn Aberystwyth (oriau agor Llun-Gwe 0620 i 1725, Sad 0620 i 1520) a Machynlleth (oriau agor Llun-Sad 0745-1600, Sul 1030 i 1330).

Am ragor o wybodaeth, ffurflen gais, termau ac amodau gweler taflen Cerdyn Rheilffordd y Cambrian.
 

Cambrian Coaster Rovers

Tocynnau Crwydro yn cynnig teithio rhydd ar lein y Cambrian. Cliciwch ar y llun am fanylion*

Mae Tocynnau Crwydro Arfordir y Cambrian yn ddilys o Bwllheli i Aberystwyth a Machynlleth, ar ôl 09.15 ddydd Llun hyd ddydd Gwener a thrwy'r dydd ddyddiau Sadwrn a Sul ac ar Wyliau Banc

Gyda Thocyn Crwydro Diwrnod Arfordir y Cambrian i'r Teulu gall fod hyd at ddau oedolyn a dau blentyn yn y grŵp

Mae Tocyn Crwydro Gyda'r Nos Arfordir y Cambrian i'r Teulu yn ddilys ar ôl 18.30 trwy'r wythnos ac mae'n rhaid bod o leiaf un oedolyn ac un plentyn yn y grŵp.

 

*Prisiau - yn ddilys ar gyfnod argraffu. Cysylltwch efo'r swyddfa docynnau i weld a oes newid yn y pris
  • •Oedolyn: £8.60
  • •Consesiwn: £5.70 (a Cerdyn Rheilffordd Pobl Hyn, Cerdyn Rheilffordd Pobl Anabl, Cerdyn Rheilffordd Pobl ifanc)
  • •Plentyn: £4.25 (ni dderbynir plant heb gydymaith)
Crwydro Diwrnod - i'r Teulu
Yn ddilys fel yr uchod. Gall fod hyd at ddau oedolyn a dau blentyn yn y grwp.
Prisiau
  • •Teulu Dydd: £16.80
Crwydro Nos - i'r Teulu
Yn ddilys ar 18.30 trwy'r wythnos ac mae'n rhaid bod o leiaf un oedolyn ac un plentyn yn y grwp.
Prisiau
 
  • •Teulu Nos: £5.10