Booking

Mae Lein y Cambrian yn cael ei wasanaethu gan Drenau Transport for Wales. Mae gwasanaeth bob awr i ac o Aberystwyth i Amwythig. Ceir cysylltiad yn Amwythig yn Sir Amwythig i deithio ymlaen i orsafoedd eraill ar draws y DU.

  • Cynlluniwch eich taith a phrynwch docynnau Lein y Cambrian yma.
  • I gael gwybodaeth amser real am wasanaeth trên Lein y Cambrian cliciwch yma ac yma  ar gyfer trenau cysylltu ar draws y DU.
  • Neu gallwch lawrlwytho ap Journey Check neu ap Cross Country Trains Trenau Transport for Wales.
  • Cewch 1/3 oddi ar bris tocyn Advance Purchase os ydych yn ddeiliad Cerdyn Rheilffordd 16-25, Teulu a Ffrindiau, Pobl Anabl neu Bobl Hŷn. Ceir disgowntiau i blant hefyd ar bob tocyn Advance. I weld y Telerau ac Amodau llawn ar gyfer tocynnau Advance, ewch i National Rail Enquiries

 

Share...