O ddydd Llun 22ain Mehefin, ni fydd ein gwasanaethau yn galw yn y gorsafoedd canlynol…

  • Monday June 22nd, 2020
1024 678 Cambrian Railway Partnership

Annwyl bawb

O ddydd Llun 22ain Mehefin, ni fydd ein gwasanaethau yn galw yn y gorsafoedd canlynol:

– Llanaber
– Llanbedr
– Llandanwg
– Tygwyn
– Abererch

Mae asesiadau wedi’u cynnal ym mhob gorsaf. Rydym wedi nodi’r gorsafoedd hyn ar linell y Cambrian oherwydd bod ganddynt lwyfannau byr ac felly ni allwn sicrhau y gall teithwyr a staff gadw at fesurau pellhau cymdeithasol. Ni all ei’n staff basio trwy’r trên i weithredu’r drws canolradd / canol.

Byddwn yn anfon gwybodaeth i deithwyr cyn dydd Llun trwy’r holl sianeli arferol.

Rydym yn adolygu gorsafoedd tebyg ar draws y rhwydwaith a byddwn yn parhau i adolygu’r sefyllfa.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gadwch fi wybod

Diolch

Share...