Penwythnos Riviera Cymru

Croeso i Riviera Cymru

Pa le gwell gewch chi i dreulio penwythnos rhamantus nag yng Nghriccieth ym Mhen Llŷn, tref hudolus gyda golygfeydd bendigedig o’r môr yng Ngogledd Orllewin Cymru. A does dim ffordd well o gyrraedd nag ar y trên. Teithiwch yn hamddenol trwy dirluniau hynafol a bryniau coediog trawiadol wrth ymyl traethau a chlogwyni arfordir anhygoel y Cambrian.

Ar y ffordd fe welwch Gastell Powis (ar yr ochr dde wrth i’r trên adael y Trallwng) a Warws Brenhinol Cymru ger gorsaf y Drenewydd (cartref i’r gwasanaeth archebu trwy’r post cyntaf yn y byd a gafodd ei ddefnyddio gan Frenhines Fictoria ei hun). Mwynhewch wastadeddau godidog ac afonydd hyfryd Dyffryn Dyfi cyn i’r trên gofleidio ymyl y graig o gwmpas aber Dyfi a’i dirwedd newidiol o dywod, môr a bywyd gwyllt. Cewch weld cefnenau mynyddig porffor Eryri a golygfeydd trawiadol wrth i chi groesi’r bont sy’n ymestyn am filltir dros Afon Mawddach a harbwr y Bermo. Byddwch yn rhyfeddu ar Gastell Harlech sy’n safle Treftadaeth y Byd ymhell uwchben y llwybr sy’n arwain at yr orsaf cyn i chi deithio trwy bentref Eidalaidd Portmeirion dros y cob i Borthmadog a Chriccieth.

Powis Castle

Barmouth Bridge

Gwiliau cartrefol

Mae llawer o lefydd rhamantus i ddianc iddynt a golygfeydd hudolus dros y môr yma yng Nghriccieth yn ogystal â’i chastell ei hun, tref sydd o fewn tafliad carreg i ardal fyd-enwog Parc Cenedlaethol Eryri.

Blasu danteithion lleol

Os hoffech chi gael picnic rhamantus ar y traeth gallwch brynu cawsiau Cymreig lleol yn y Deli Newydd a’r popty artisan ar y Stryd Fawr. Neu ewch i Gaffi Cwrt ar y sgwâr neu Blue China a Chadwaladers i gael hufen iâ yng ngolwg y môr. Am bryd o fwyd rhamantus ewch i’r Tir a Mor, Poachers, Tiffins neu The Moelwyn. Ar gyfer pryd o fwyd art deco gyda golygfeydd trawiadol o’r môr, ewch i fwyty arobryn Dylan’s ym Maes y Môr.

GCrwydro

Mwynhewch y trefi hyfryd cyfagos Pwllheli a Phorthmadog. Mae’n hawdd cyrraedd y ddwy dref ar y trên neu’r bws.

Criccieth

Share...