Taith gerdded Treftadaeth y Byd

Mae rheilffordd Arfordir y Cambrian yn rhedeg wrth ochr llwybr arfordir Cymru yr holl ffordd o Aberdyfi i Bwllheli.

Mae trenau’n rhedeg bob dwy awr o Birmingham ac Amwythig i Arfordir y Cambrian gan ei gwneud hi’n gyrchfan gerdded boblogaidd ar gyfer gwibdeithiau a gwyliau penwythnos. Un o’n hoff lwybrau yw’r daith gerdded tair milltir (tua dwy awr) o Safle Treftadaeth y Byd yng Nghastell Harlech i Landanwg:

Am y daith

Mae’r daith yn dechrau ar y ffordd allan o Harlech gyda golygfeydd yn edrych yn ôl ar y castell a thrwy dwyni ar hyd y traethau eang ger Harlech i gaeau o ddefaid yn pori yn Llandanwg a’r eglwys hynafol.

Pwyntiau o ddiddordeb

Yma yng Nghastell Harlech y digwyddodd y gwarchae saith mlynedd a ddisgrifir yn y gân enwog ‘Rhyfelgyrch Gŵyr Harlech’, castell a adeiladwyd gyntaf gan Edward y Cyntaf yn y drydedd ganrif ar ddeg. Ynghyd â chestyll Caernarfon, Conwy a Biwmares, bu Harlech yn rhan o Gestyll a Threfi Caerog Edward y Cyntaf Safleoedd Treftadaeth y Byd Cymru ers 1986. Erbyn hyn mae Canolfan Croeso arobryn, bythynnod gwyliau a phont arnofio newydd yma i gynnig mynediad i’r safle. Mae cynefinoedd bywyd gwyllt unigryw ar draeth Harlech yn newid wrth i dwyni newydd gael eu creu ger y glannau, a’r moresg yw un o’r planhigion arbennig cyntaf sy’n tyfu ar y twyni newydd. Fe welwch y twyni hynach ymhellach o’r môr wedi’u gorchuddio gan flodau gwyllt y gwanwyn, gan gynnwys sawl math o degeirian. Wrth gyrraedd Llandanwg ar ddiwedd eich taith, gallwch gerdded o’r traeth i Fochras, neu ‘Shell Island’ yn Saesneg, ar hyd y sarn pan fydd y llanw yn isel.

Dechrau

Dechreuwch ym mhen pellaf gorsaf Harlech o’r castell a throwch i’r chwith i ymuno â’r ffordd. Trowch i’r dde ar y lôn gyda’r arwydd ‘i’r traeth’ a dilynwch arwyddion llwybr yr arfordir.

Diwedd

Mae gorsaf Llandanwg ar lwybr yr arfordir ei hun. I gyrraedd eglwys Sant Tanwg a’r caffi gerllaw, ewch heibio’r orsaf ar yr un ffordd am tua 1/3 milltir.

Lluniaeth

Ar wahân i’r llefydd ym mhentref Harlech ger y castell ar ddechrau’r daith, mae caffi yn y ganolfan hamdden a siop ar y ffordd i lawr i’r traeth. Mae caffi’r Maes ger Eglwys Llandanwg ychydig ymhellach ymlaen o’r orsaf.

Fe welwch y daith gerdded hon a llawer mwy sy’n addas i bawb o bob oed a gallu a’r rhagolygon tywydd yn ein taflen Cerdded Arfordir y Cambrian (pdf 18mb). Prynwch eich tocynnau trên yma. Beth am dreulio’r penwythnos? Mae digon o leoedd i aros ac ymlacio ar ôl taith gerdded hyfryd yma ac yma.

Share...