Community Planting Day at Aberystwyth Railway Station

  • Sunday July 10th, 2022
Station sign and planters at Aberystwyth railway station
1024 768 Cambrian Railway Partnership

Transport For Wales and the Community Rail Partnership are looking for volunteers with an interest in gardening to join our new ‘Friends of Aberystwyth Station’

Do you have a few hours to spare each month to look after the new planters?

Come along and join in our event

📅 15th July 2022

⏰ 11am till 1pm
📍  Aberystwyth Station
🌸 Hand tools & refreshments provided

📞 Melanie 029 2105 1493 to find out more

Benefits include annual travel voucher and joining a large network of like minded people across the Wales and Borders network.

Find out more here ⬇️

Adopt a station scheme | TfW

Mabwysiadu gorsaf | TrC

_________________________________________________________________

Diwrnod Garddio Cymunedol

Mae Trafnidiaeth Cymru a’r Bartneriaeth Reilffordd Gymunedol yn chwilio am wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn garddio i ymuno â ‘Chyfeillion Gorsaf Aberystwyth’

Oes gyda chi ‘chydig oriau i sbario bob mis i ofalu am blanhigion newydd?

Dewch draw ac ymuno â ni yn ein digwyddiad

📅 15 Gorffennaf 2022

⏰ 11am tan 1pm
📍  Gorsaf Aberystwyth
🌸 Darperir offer llaw a lluniaeth

📞 Ffoniwch Melanie 029 2105 1493 i wybod mwy

Mae buddiannau yn cynnwys taleb teithio blynyddol a chyfle i ymuno â rhwydwaith fawr o bobl o’r un anian ar draws rhwydwaith Gymru a’r Gororau.

Rhagor o wybodaeth yma ⬇️

Adopt a station scheme | TfW

Cynllun Mabwysiadu gorsaf | TrC

Share...