top of page

Cysylltwch â Ni

Os hoffech gysylltu â Phartneriaeth Rheilffordd y Cambrian, llenwch y ffurflen isod. Ein nod yw ymateb i ymholiadau e-bost cyn gynted â phosibl.

Ar gyfer pob ymholiad gwasanaeth ffoniwch Trafnidiaeth Cymru – Gwasanaethau Rheilffyrdd 0333 3211 202 neu edrychwch ar eu gwefan.

Diolch

bottom of page