top of page
  • Writer's picturePartneriaeth Rheilffyrdd y Cambrian

Allech chi fod yn Gadeirydd neu Is-Gadeirydd newydd Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian?

Maer Partneriaeth Rheilffordd y Cambrian (PRC) yn dymuno penodi Cadeirydd newydd i symud y sefydliad cymunedol pwysig hwn yn ei flaen. Rydym yn chwilio am Gadeirydd newydd i ddarparu ysbrydoliaeth, arweinyddiaeth, arweiniad strategol, a sicrhau llywodraethu effeithiol or bartneriaeth.


Nifer y cyfarfodydd y flwyddyn/ymrwymiad amser:

• 3 x Cyfarfod Partneriaeth y flwyddyn, 1 x Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol.

• Cynrychiolaeth ad hoc o PRC mewn digwyddiadau a phresenoldeb mewn digwyddiadau/cyfarfodydd eraill yn unol â chais y Bartneriaeth neur Swyddog Rheilffyrdd.

• Disgwylir cyswllt personol ac electronig rheolaidd gydar Swyddog Rheilffyrdd.

• Mae cyfarfodydd PRC a CCB fel arfer yn gyfarfodydd boreol ar-lein.

Maer PRC yn chwilio am unigolyn sydd â sgiliau arweinyddiaeth uwch a datblygu strategol profedig. Gyda sgiliau cyfathrebu da, profiad llywodraethu, a rhywun sy’n medru datblygu perthynasau’n dda. Yn ddelfrydol, maent yn chwilio am rhywun sydd âr gallu i herior sefydliad i fod yn fwy beiddgar, yn fwy ac yn well.


Am sgwrs anffurfiol am y rôl neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: volunteering@pavo.org.uk neu ffoniwch: 01597 82219130 views

Comments


bottom of page